بازدیدها: 6554

معرفی مرکز مطالعات و توسعه آموزش (EDC)

مرکز مطالعات  و توسعه آموزش علوم پزشکی لارستان از اسفند ماه ۹۳ در ساختار معاونت آموزشی دانشکده با هدف ارتقاء کیفیت آموزش ایجاد شده است . ساختار مرکز شامل کمیته های برنامه ریزی درسی، ارزشیابی اساتید، ارزیابی آزمون ، پژوهش در آموزش ، توانمند سازی اعضاء هیات علمی ، هسته استعدادهای درخشان ، دانش پژوهی ، کمیته دانشجویی و جشنواره شهید مطهری پیگیری می باشد که همه در جهت تربیت نیروی انسانی توانمند در خدمت سلامت جامعه فعالیت می نمایند.

edc1

اهداف کلی

  • توانمند سازی اعضاء هیات علمی، مدرسین و دانشجویان
  • توسعه برقراری ارتباط های آموزشی و پژوهشی با سایر مراکز توسعه دانشگاه های قطب
  • اتقاء کمی و کیفی طرح های پژوهش در آموزش
  • بهبود سیستم پایش و ارزشیابی نظام آموزشی در محورهای مختلف
  • توانمند سازی دانشجویان هسته استعداد درخشان 

رسالت

این مرکز در راستای سند راهبردی توسعه آموزش پزشکی با همکاری اساتید، ارتقاء کیفی سطح آموزش را از طریق پایش کمی و کیفی و بازنگری مستمر فعالیت های) برنامه ریزی درسی، پژوهش در آموزش،توانمند سازی )اساتید/ پرسنل آموزشی(، ارزشیابی و مهات های بالینی( محقق می سازد و جهت شکوفایی و پرورش استعداد های درخشان و بکارگیری خلاقیت و نوآوری در حیطه آموزش و پاسخگویی به نیاز های سلامت جامعه محور تلاش می نماید.

چشم انداز

مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی لارستان با بهره گیری از فن آوری های نوین و با استفاده برنامه تحول نظام آموزشی و مشارکت اعضا هیات علمی، کارکنان و دانشجویان با ایجاد تحولی بنیادین در 5 سال آینده به عنوان مرکزی فعال، پویا و خلاق در زمینه آموزش گام بر دارد.

 

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

0

تعداد دانشجویان استعداد درخشان

0

تعداد کتب موجود در کتابخانه EDC جهت استفاده اساتید

0

تعداد کارگاه های برگزار شده در سال 97