بازدیدها: 0

آرشیو آیین نامه های کمیته استعداد درخشان

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشکده علوم پزشکی لارستان

دستورالعمل اجرائی تسهیل ادامه تحصیل استعدادهای درخشان ، نخبگان و استعدادهای برتر در دوره های تخصصی

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : aeein-93.pdf
file size : 186 KB
دانلود

آیین‌نامه نحوه پذیرش برگزیدگان المپیادهای علمی دانش آموزی و جشنواره خوارزمی

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : -نامه-پذیرش-المپیاد-و-جشنواره-خوارزمی.pdf
file size : 347 KB
دانلود

شیوه نامه تخصیص امتیاز به واجدین شرایط ورود بدون آزمون از مقطع کارشناسی به کارشناسی ارشد

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : Shivename_TakhsisEmtiyaz99.pdf
file size : 554 KB
دانلود

دستورالعمل تشکیل کمیسیون ویژه حمایت از استعدادهای درخشان

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : Dastoor_CommissionVijeh.pdf
file size : 58 KB
دانلود

آئین نامه تسهیلات آموزشی، پژوهشی و رفاهی ویژه استعدادهای درخشان

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : Ayeen_TashilatAmoozeshi99.pdf
file size : 1 MB
دانلود

آئین نامه تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان استعداد درخشان به مقاطع بالاتر

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : Ayeen_EdameTahsil99.pdf
file size : 1 MB
دانلود

توضیحاتی در خصوص آئین نامه ها و تسهیلات ویژه استعدادهای درخشان

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : ayeen_derakhshantozihat992.pdf
file size : 252 KB
دانلود

آیین نامه «پشتیبانی از فعالیت های علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور»

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : attachments-vbxmwbxd.zip
file size : 2 MB
دانلود

آیین نامه عضویت در دفتر استعدادهای درخشان دانشکده علوم پزشکی لارستان

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : -نامه-عضویت-در-دفتر-استعدادهای-درخشان-دانشکده-علوم-پزشکی-لارستان.pdf
file size : 209 KB
دانلود

آئین نامه شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : -نامه-شوراي-هدايت-استعدادهاي-درخشان.pdf
file size : 431 KB
دانلود

آیین نامه تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان به مقاطع بالاتر

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : -نامه-تسهيل-ادامه-تحصيل-دانشجويان-ممتاز-و-استعداد-درخشان-به-مقاطع-بالاتر.pdf
file size : 310 KB
دانلود

دستورالعمل اجرایی نحوه امتیازدهی به فعالیتهای تحقیقاتی دانشجویان پژوهشگر موضوع بند «ک»

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : -اجرايي-نحوه-امتيازدهي-به-فعاليتهاي-تحقيقاتي-دانشجويان-پژوهشگر.pdf
file size : 270 KB
دانلود