اطلاعیه جدید بنیاد ملی نخبگان

Home » اطلاعیه‌ها » اطلاعیه جدید بنیاد ملی نخبگان

بازدیدها: 15

با توجه به اینکه فرآیند ثبت نام از دانشجویان برای بهره مندی از تسهیلات طرح شهید وزوایی(پشتیبانی از فعالیت های علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور) برای سال تحصیلی ( ۱۴۰۲-۱۴۰۱ ) توسط بنیاد ملی نخبگان در حال انجام است خواهشمند است دانشجویان واجد شرایط رشته های علوم پزشکی بر اساس آئین نامه و شیوه نامه زیر به سامانه https://sina.bmn.ir/  مراجعه و تقاضای خود راثبت نمایند.