اطلاعیه شرایط استفاده از شرایط بدون آزمون و با آزمون دوره کارشناسی ارشد دانشجویان استعداد درخشان

بازدید : 0

Home » اخبار و رویدادها » اطلاعیه شرایط استفاده از شرایط بدون آزمون و با آزمون دوره کارشناسی ارشد دانشجویان استعداد درخشان

بازدیدها: 1

مطابق بند ۲-۱ ماده ٢ آیین نامه تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان به مقاطع بالاتر در وزارت بهداشت مصوب ۱۴۰۰/۰۹/۲۷، اولین ملاک معرفی کلیه متقاضیان واجد شرایط جهت استفاده از شرایط بدون آزمون و با آزمون برای دوره کارشناسی ارشد،  کسب میانگین کل حداقل ١۷ با گذراندن موفق حداقل: الف۵٠ واحد تا پایان نیمسال سوم دوره کارشناسی ناپیوسته، ب١١۵ واحد تا پایان نیمسال هفتم دوره کارشناسی پیوسته . بنابراین کلیه متقاضیان واجد شرایط با توجه به دریافت میانگین کل طی بهمن ماه و مشخص شدن رتبه شان، به دلیل آگاهی از وضعیت تحصیلی خود منعی جهت ثبت نام و شرکت در آزمون نخواهند داشت. این افراد همانند سالهای گذشته می بایست همزمان با سایر داوطلبان عادی ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۲ را در هفته آخر دی ماه سال جاری  انجام داده و کد رهگیری دریافت نمایند تا مجاز به ثبت نام مرحله استعداد درخشان طی اسفند ماه سال ۱۴۰۱ برای آزمون سال ١۴٠٢ شوند (تاریخ دقیق در دفترچه راهنمای ثبت نام اطلاع رسانی خواهد شد).

لازم به ذکر است در حال حاضر اطلاعات اولیه آزمون کارشناسی ارشد ۱۴۰۲ در سامانه مرکز سنجش آموزش پزشکی به آدرس sanjeshp.ir  درج گردیده است و سایر ضوابط و اطلاعات تکمیلی طریق دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون اطلاع رسانی خواهد شد.