اطلاعیه همکاری با کمیته دانشجویی توسعه آموزش

بازدید : 0

Home » اخبار و رویدادها » اطلاعیه همکاری با کمیته دانشجویی توسعه آموزش

بازدیدها: 0

از دانشجویان علاقه مند، فعال و مستعد دانشکده ها ی بهداشت و پرستاری در کلیه رشته‌ها دعوت به عمل می آید با مطالعه و آگاهی از اساسنامه کمیته دانشجویی توسعه آموزش جهت عضویت و همکاری با این کمیته، از طریق لینک زیر ثبت نام نمایند.

https://edc.larums.ac.ir/daneshjooee/