اطلاعیه پانزدهمین جشنواره کشوری شهید مطهری

Home » اطلاعیه‌ها » اطلاعیه پانزدهمین جشنواره کشوری شهید مطهری

بازدیدها: 4

به یاری خداوند متعال پانزدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری همزمان با بیست وسومین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی وچهارمین جشنواره دانشجویی ایده های نوآورانه آموزشی در اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ برگزار خواهد شد.

حیطه های شش گانه جشنواره پانزدهم به شرح زیر می باشند:
– تدوین و بازنگری برنامه های آموزشی
– یاددهی و یادگیری
– ارزشیابی آموزشی (دانشجو، هیأت علمی و برنامه)
– مدیریت و رهبری آموزشی

– یادگیری الکترونیکی
– طراحی و تولید محصولات آموزشی

جهت دریافت شیوه نامه و آئین نامه این جشنواره بر روی عبارات مورد نظر کلیک نمائید. شایان ذکر است فرم ارسال خلاصه فرآیند و جدول شماره ۶ در زیر قابل دسترسی است.