اعضای شورای مرکزی کمیته دانشجویی در دانشکده پرستاری و بهداشت مشخص گردید.

بازدید : 0

Home » اخبار و رویدادها » اعضای شورای مرکزی کمیته دانشجویی در دانشکده پرستاری و بهداشت مشخص گردید.

بازدیدها: 1

پیرو برگزاری انتخابات جهت تعیین اعضای شورای مرکزی کمیته دانشجویی دانشکده بهداشت، افراد زیر به عنوان شورای مرکزی این کمیته جهت فعالیت یکساله تعیین گردیدند:

  1. محمد جواد مدرسی
  2. پوریا رحمتی پور
  3. فائزه اکبرپور
  4. عارفه بشارت نژاد

 

در دانشکده پرستاری به دلیل نرسیدن تعداد افراد ثبت نامی به حد نصاب جهت برگزاری انتخابات، پس از بررسی رزومه افراد ثبت نام نموده، اعضای شورای مرکزی در این کمیته به شرح زیر اعلام می شوند:

۱-         محمد فرامرزی

۲-         کیمیا الماسی

۳-         علی مختاری

۴-         مهرسا کریمی