اعلام برنامه زمانبندی شده پذیرفته شدگان آزمون بهورزی جهت مصاحبه

بازدیدها: 0

قابل توجه پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون پذیرش بهورز – قراردادی
دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان

به اطلاع آن دسته از پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون بهورز (قراردادی ) می رساند جهت انجام مصاحبه طبق جدول پیوست در تاریخ و ساعت مشخص شده به آدرس : لار بزرگراه دکتر دادمان – دانشکده پرستاری حضرت زینب (س) با در دست داشتن اصل کارت ملی و شناسنامه و کارت پایان خدمت (ویژه آقایان )  مراجعه نمایند.

لازم است داوطلبان ۳۰ دقیقه قبل از شروع زمان مصاحبه اعلام شده در محل حضور داشته باشند پذیرفته شدگان جهت معرفی به مرحله بعد می بایست حداقل ۶۰ درصد نمره مصاحبه کسب و در نهایت متقاضی که  بالاترین نمره (مجموع نمرات کتبی و مصاحبه) کسب نماید به مرحله بعد معرفی میگردد.

عدم حضور در جلسه مصاحبه به منزله انصراف قطعی می باشد

ضمنا به استناد مفاد آگهی پذیرش بهورز در هر مرحله از مراحل ثبت نام ، امتحان ، مصاحبه و جذب که محرز شود داوطلب اطلاعات خلاف اعلام نموده است یا فاقد شرایط مندرج در آگهی بوده است ، داوطلب از انجام مراحل بعدی محروم خواهد شد . و حتی در صورت شرکت در کلاس های آموزشی مرکز آموزش بهورزی ضمن اخراج ، برابر تعهد اخذ شده ، داوطلب موظف به پرداخت هزینه های مربوطه خواهد بود و حتی در صورت صدور حکم استخدام ، حکم مذبور لغو و بلااثر می گردد.

تاریخ و زمان مصاحبه آزمون بهورزی – قراردادی

ردیف نام و نام خانوادگی تاریخ مصاحبه روز مصاحبه گروه ساعت مصاحبه توضیحات
۱ آمنه ابراهیمی ۱۹/۴/۹۷ سه شنبه ۱ ۸صبح ۹۱۷۴۳۲۵۰۳۴
۲ حبیبه امامی ۱۹/۴/۹۷ سه شنبه ۱ ۸ صبح ۹۱۷۳۸۱۶۲۷۶
۳ مریم عوض پور ۱۹/۴/۹۷ سه شنبه ۱ ۸ صبح ۹۱۴۰۱۳۸۴۹۶
۴ مریم حاتمیان ۱۹/۴/۹۷ سه شنبه ۱ ۸ صبح ۹۱۶۴۱۲۸۳۱۹
۵ زهرا حسین زاده ۱۹/۴/۹۷ سه شنبه ۱ ۸ صبح ۹۹۰۶۲۶۲۱۶۶
۶ ناهید درغال ۱۹/۴/۹۷ سه شنبه ۱ ۸ صبح ۹۱۷۶۰۵۷۵۸۲
۷ فاطمه ذوالفقاری (نام پدر غلامرضا) ۱۹/۴/۹۷ سه شنبه ۱ ۸ صبح ۹۹۰۶۷۵۶۱۳۰
۸ زهرا راستی ۱۹/۴/۹۷ سه شنبه ۱ ۸ صبح ۹۱۷۰۵۰۰۷۴۸
۹ معصومه راستی ۱۹/۴/۹۷ سه شنبه ۱ ۸ صبح ۹۱۶۴۱۳۵۱۳۳
۱۰ فریبا رفتاری ۱۹/۴/۹۷ سه شنبه ۱ ۸ صبح ۹۱۷۶۳۰۶۴۲۲
۱۱ اسما صادقی ۱۹/۴/۹۷ سه شنبه ۱ ۸ صبح ۹۱۷۶۸۲۶۹۳۲
۱۲ شیوا صبوری ۱۹/۴/۹۷ سه شنبه ۱ ۸ صبح ۹۳۶۴۲۶۲۸۳۷
۱۳ فاطمه صفایی ۱۹/۴/۹۷ سه شنبه ۱ ۸ صبح ۹۱۶۴۹۶۷۲۱۸
۱۴ سارا عابدی ۱۹/۴/۹۷ سه شنبه ۱ ۸ صبح ۹۲۱۵۸۸۷۰۱۸
۱۵ طاهره شفیعی ۱۹/۴/۹۷ سه شنبه ۲ ۸ صبح ۹۱۷۹۵۰۶۴۲۵
۱۶ زینب طالبی ۱۹/۴/۹۷ سه شنبه ۲ ۸ صبح ۹۱۷۱۳۴۶۳۱۷
۱۷ زهرا خاکسار ۱۹/۴/۹۷ سه شنبه ۲ ۸ صبح ۹۱۷۰۶۲۷۶۹۹
۱۸ زهرا قادری ۱۹/۴/۹۷ سه شنبه ۲ ۸ صبح ۹۹۱۰۲۵۰۱۵۶
۱۹ زهرا قائدی ۱۹/۴/۹۷ سه شنبه ۲ ۸ صبح ۹۱۷۷۸۲۳۶۵۶
۲۰ فاطمه قدیری ۱۹/۴/۹۷ سه شنبه ۲ ۸ صبح ۹۳۷۳۷۵۱۸۶۶
۲۱ الهام محمدی ۱۹/۴/۹۷ سه شنبه ۲ ۸ صبح ۹۱۷۰۵۵۸۵۳۳
۲۲ ندا نجاتی عمله ۱۹/۴/۹۷ سه شنبه ۲ ۸ صبح ۹۰۳۱۰۹۱۲۲۵
۲۳ طیبه احمدنیا ۱۹/۴/۹۷ سه شنبه ۲ ۸ صبح ۹۳۶۷۶۸۲۴۱۱
۲۴ ویدا بهمرد ۱۹/۴/۹۷ سه شنبه ۲ ۸ صبح ۹۱۷۲۴۶۸۰۸۷
۲۵ زهرا خرمی ۱۹/۴/۹۷ سه شنبه ۲ ۸ صبح ۹۱۶۴۹۵۹۰۴۰
۲۶ زهرا جمالی ۱۹/۴/۹۷ سه شنبه ۲ ۸ صبح ۹۳۹۳۷۴۸۲۸۷
۲۷ اسماعیل زاهدی ۱۹/۴/۹۷ سه شنبه ۲ ۸ صبح ۹۱۷۴۴۵۳۹۲۷
۲۸ رضا زاهدی ۱۹/۴/۹۷ سه شنبه ۲ ۸ صبح ۹۱۷۴۷۵۸۲۷۷