امکان دسترسی به فایل کتابچه های بیستمین و بیست و یکمین همایش آموزش پزشکی و سیزدهمین جشنواره شهید مطهری در سایت EDC فراهم گردید.

Home » اطلاعیه‌ها » امکان دسترسی به فایل کتابچه های بیستمین و بیست و یکمین همایش آموزش پزشکی و سیزدهمین جشنواره شهید مطهری در سایت EDC فراهم گردید.

بازدیدها: 0

امکان دسترسی به فایل کتابچه های بیستمین و بیست و یکمین همایش آموزش پزشکی و سیزدهمین جشنواره شهید مطهری در سایت EDC فراهم گردید. جهت مشاهده این کتابچه ها می توانید به بخش فایلهای آموزشی در قسمت کمیته جشنواره شهید مطهری مراجعه نمائید و یا  از لینک زیر به آنها دسترسی پیدا کنید.