بازدید مدیر امور مالی دانشکده از بیمارستان امیدوار اوز

بازدید : 0

Home » اخبار و رویدادها » بازدید مدیر امور مالی دانشکده از بیمارستان امیدوار اوز

بازدیدها: 0

به گزارش روابط عمومی بیمارستان امیدوار اوز ،ظهر دیروز ، اسدی مدیر امور مالی دانشکده به همراه خلیل شمالی مسئول اداره پایش و نظارت مالی دانشکده طی بازدیدی اقدامات انجام گرفته از محل بودجه  هتلینگ ، پروژه های در دست ساخت و اجناس اسقاطی بیمارستان را بررسی نمود.

در جلسه ای که در حاشیه این بازدید برگزار شد دکتر عاقل ریاست بیمارستان مهمترین دغدغه و مسائل مالی بیمارستان اوز را  مطالبات پرسنلی عنوان کرده و خواستار توجه ویژه ‌به این موضوع شد.

مدیر مالی دانشکده روند اجرای زیباسازی بیمارستان را مثبت ارزیابی کرده و گفت تغییرات صورت گرفته نسبت به قبل چشمگیر می باشد.

اسدی ابراز امیدواری کرد در سال جاری با جلب مشارکت خیرین و بودجه های دولتی روند بهسازی بیمارستان ادامه یابد.

همچنین مدیر مالی دانشکده با حضور در بخش اداری ،از همکاران بخش حسابداری بابت همکاری همیشگی این عزیزان تقریر و قدردانی کرد.