فراخوان گرنت سرمایه اولیه: همکاری تحقیقاتی سوئیس با ایران و کشورهای جنوب آسیا

بازدیدها: 0

اعلام فراخوان: ۹ می ۲۰۱۸ (۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷)

مهلت ارسال درخواست: ۳۱ ژوئیه ۲۰۱۸ (۹ مرداد ۱۳۹۷)

ارزیابی و تصمیم گیری جهت اعطای گرنت: پایان سپتامبر ۲۰۱۸ (۹ مهر ۱۳۹۷)

اعلام نتایج: دو هفته بعد از تصمیم‌گیری نهایی

آخرین مهلت شروع پروژه: پایان سال ۲۰۱۸

طول مدت اجرای پروژه: حداکثر ۱۲ ماه

فرم ارسال طرحفرم ارسال طرح و اطلاعات بیشتر در خصوص این گرن، در آدرس زیر  قابل دسترس است. لازم به ذکر است درخواست­ها باید به Leading House جنوب آسیا و ایران  (leadinghouse@zhaw.ch)   ارسال شود.

http://www.larums.ac.ir/wp-content/uploads/2018/07/Seed-Money-Grants-2018.docx

برای اطلاعات بیشتر می‌توانید با نشانی‌های زیر تماس بگیرید:

  • میز سوئیس در دانشگاه اصفهان به نشانی:  http://iscoweb.iut.ac.ir/en/content/iut-swiss-deskو یا
  • دفتر همکاری‌های علمی ایران و سوئیس در دانشگاه علوم پزشکی تهران با ایمیل:irsw-leadinghouse@sina.tums.ac.ir و یا
  • Leading House جنوبآسیا و ایران با ایمیل :leadinghouse@zhaw.ch