برگزاری آنلاین جلسه توجیهی آزمون پیش کارورزی و آزمون جامع رشته پرستاری جهت دانشجویان این رشته

بازدید : 0

Home » اخبار و رویدادها » برگزاری آنلاین جلسه توجیهی آزمون پیش کارورزی و آزمون جامع رشته پرستاری جهت دانشجویان این رشته

بازدیدها: 0

جلسه توجیهی آزمون پیش کارورزی و آزمون جامع رشته پرستاری جهت دانشجویان این رشته برگزار شد.

در این جلسه که با حضور مسئول کمیته ارزیابی آزمون مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، ریاست دانشکده پرستاری حضرت زینب (س)، مدیر گروه رشته پرستاری، کارشناس مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی و دانشجویان ورودیهای ۹۶ تا ۹۹ رشته پرستاری برگزار گردید، خانم الهی به عنوان مسئول کمیته ارزیابی آزمون، به ارائه موارد مطرح شده در آئین نامه تدوین شده جهت آزمونهای مذکور پرداخت. در ادامه دانشجویان سؤالات خود را در زمینه موارد ارائه شده پرسیدند و اساتید حاضر در جلسه به سؤالات آنها پاسخ دادند.