برگزاری اولین جلسه کمیته دانشجویی توسعه آموزش با اعضای جدید شورای مرکزی

بازدید : 0

Home » اخبار و رویدادها » برگزاری اولین جلسه کمیته دانشجویی توسعه آموزش با اعضای جدید شورای مرکزی

بازدیدها: 0

اولین جلسه کمیته دانشجویی توسعه آموزش با اعضای جدید شورای مرکزی به صورت مجازی برگزار گردید.

این جلسه با حضور دکترعسگری، مسئول کمیته دانشجویی دانشکده ، مهندس شوشتریان مسئول کمیته دانشجویی دانشکده بهداشت، حسین پور کارشناس مرکز مطالعات و توسعه آموزش و اعضای شورای مرکزی کمیته دانشجویی برگزار شد. در ابتدا دکتر عسگری ضمن خوشامدگویی به اعضای جدید دانشجویی به تشریح اهمیت، اهداف، شرح وظایف و کارگروههای مختلف این کمیته پرداخت. وی با بیان ابعاد مختلف سواد از نظر سازمان بهداشت جهانی به اهمیت حضور دانشجویان در ابعاد مختلف اشاره نمود. در ادامه مهندس شوشتریان خاطر نشان کرد که تحقق اهداف کمیته نیازمند مشارکت کلیه دانشجویان در موضوعات مختلف آموزشی است و لازمه تحقق این امر حضور فعال و اطلاع رسانی گسترده اعضای شوراست.

جلسه با معارفه و آشنایی با اعضای جدید دانشجویی ادامه یافت. دکتر عسگری ضمن ابراز خرسندی از حضور دانشجویان فعال و مستعد در شورای کمیته، فعالیتهای آتی کمیته را امیدوارانه توصیف نمود.

در انتها دکتر عسگری در مورد جشنواره های اتا و ایده های نوآورانه دانشجویی توضیحاتی را ارائه نمود و به سوالات اعضا در این خصوص پاسخ داده شد.