برگزاری جلسه شورای صنفی فروردین ماه

Home » اطلاعیه‌ها » برگزاری جلسه شورای صنفی فروردین ماه

بازدیدها: 2

به گزارش روابط عمومی دانشکده پرستاری حضرت زینب (س) ، جلسه شورای صنفی دانشجویی دانشکده پرستاری با حضور اعضای مرکزی شورای صنفی برگزار گردید.

مدیریت دانشجویی فرهنگی دانشکده پرستاری جلسه ی فروردین ماه شورای صنفی را با حضور ریاست و مدیر دانشجویی فرهنگی دانشکده پرستاری حضرت زینب (س) در روز سه شنبه مورخ ۲۸ فروردین ماه سال ۱۳۹۷ در محل دفتر ریاست دانشکده برگزار شد. در این جلسه که با هدف بررسی مسائل و مشکلات موجود در حوزه های تحت نظارت شورای صنفی برگزار گردید ، هر کدام از اعضا گزارشی از وضعیت امکانات و همچنین مشکلات دانشکده در حوزه های مربوط به خود ارائه نمودند که موارد مطرح شده جهت تقویت امکانات و ازبین بردن مشکلات، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.