برگزاری جلسه مجازی پرسش و پاسخ با عنوان “آمادگی آزمون کارشناسی ارشد”

Home » اطلاعیه‌ها » برگزاری جلسه مجازی پرسش و پاسخ با عنوان “آمادگی آزمون کارشناسی ارشد”

بازدیدها: 0

کمیته استعداد درخشان دانشکده علوم پزشکی لارستان برگزار می نماید:

جلسه پرسش و پاسخ با عنوان “آمادگی آزمون کارشناسی ارشد” ویژه کلیه دانشجویان دانشکده علوم پزشکی لارستان و با حضور دانشجویان استعداد درخشان پذیرفته شده در آزمون کارشناسی ارشد ۹۹در روز یکشنبه مورخ ۹۹/۱۱/۲۶ساعت ۱۴:۳۰-۱۳:۳۰ به صورت مجازی برگزار می گردد.

لینک دسترسی:

Vc.larums.ac.ir/edc