برگزاری جلسه هماهنگی دوره مشترک توانمندسازی اساتید هیئت علمی بین دانشگاه علوم پزشکی جهرم و دانشکده های علوم پزشکی لارستان و گراش

بازدید : 0

Home » اخبار و رویدادها » برگزاری جلسه هماهنگی دوره مشترک توانمندسازی اساتید هیئت علمی بین دانشگاه علوم پزشکی جهرم و دانشکده های علوم پزشکی لارستان و گراش

بازدیدها: 0

جلسه هماهنگی جهت ارائه دوره مشترک توانمندسازی اساتید هیئت علمی بین دانشگاه علوم پزشکی جهرم و دانشکده های علوم پزشکی لارستان و  گراش با حضور مدیران EDC این مراکز و مسئول کمیته توانمندسازی اساتید و کارشناس EDC به صورت مجازی برگزار گردید.

خاطر نشان می سازد این دوره قرار است برای اولین بار با همکاری مراکز آموزشی مذکور در مدت یازده ماه جهت توانمندسازی آموزشی اساتید هیئت علمی این مراکز برگزار گردد.