برگزاری وبینار آموزشی کشوری حیطه مطالعات میان رشته ای علوم انسانی و سلامت دوازدهمین المپیاد علمی

Home » اطلاعیه‌ها » برگزاری وبینار آموزشی کشوری حیطه مطالعات میان رشته ای علوم انسانی و سلامت دوازدهمین المپیاد علمی

بازدیدها: 0

در جهت آماده سازی دانشجویان برگزیده دوازدهمین المپیاد علمی برای مراحل بعدی المپیاد علمی، وبینار آموزشی کشوری برای دانشجویان برگزیده حیطه مطالعات میان رشته ای علوم انسانی و سلامت دوازدهمین المپیاد علمی با عنوان علوم انسانی سلامت و همه گیری کرونا در روز چهارشنبه مورخ ۲/۷/۹۹ از ساعت ۹ لغایت ۱۴ برگزار خواهد شد.