برگزاری وبینار وزارتی با عنوان “مدل کسب و کار و مدل های درآمدی” جهت دانشجویان حیطه کارآفرینی المپیاد علمی

Home » اطلاعیه‌ها » برگزاری وبینار وزارتی با عنوان “مدل کسب و کار و مدل های درآمدی” جهت دانشجویان حیطه کارآفرینی المپیاد علمی

بازدیدها: 4

با عنایت به برگزاری چهاردهمین دوره المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور در سال ١۴٠١ ، به منظور آمادگی هر چه بهتر دانشجویان علاقه مند جهت شرکت در حیطه کارآفرینی المپیاد دانشجویی و همچنین پرورش دانشجویان کارآفرین، این معاونت با همکاری معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه و استارت آپ”نمایشگاه مجازی باما” مستقر در مرکز رشد این دانشگاه، اقدام به برگزاری سلسله وبینارهای رایگان ویژه دانشجویان علاقه مند دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور در حیطه المپیاد کارآفرینی در بستر دانشگاه های هزاره سوم، با بهره گیری از نفرات برتر دوره های قبل، نموده است.

وبینار اول با موضوع “مدل کسب و کار و مدل های درآمدی” در تاریخ ۱۴ بهمن ماه ساعت ۱۹-۱۷ برگزار خواهد شد. ضمناً تاریخ برگزاری سایر وبینارها ، با نظرسنجی از دانشجویان حاضر در اولین وبینار، تعیین و اطلاع رسانی خواهد شد. علاقمندان جهت ثبت نام می توانند به آدرس اینترنتی www.bamahse.com مراجعه و برای هرگونه راهنمایی با شماره تلفن ٠٩١٩٠۴٢٣٠٨٠ تماس حاصل فرمایند.

عناوین وبینارهای المپیاد کارآفرینی:

 جلسه ١: مدل کسب و کار و مدل های درآمدی

جلسه ٢: طرح کسب وکار

جلسه ٣: بیست و چهار گام تا راه اندازی کسب و کار

جلسه ۴: قوانین دانش بنیان

 جلسه ۵: ده مقاله هاروارد

جلسه ۶: تاب آوری هدفمند

جلسه ٧: تفکر طراحی

جلسه ٨: حل و بررسی سؤالات

جلسه ٩: نکات تکمیلی مرحله ی اول المپیاد

جلسه ١٠ : نکات تکمیلی مرحله ی دوم المپیاد

جلسه ١١ : چکیده نکات سایر منابع