برگزاری پنجمین جشنواره دانشجویی ایده های نوآورانه آموزشی

Home » اطلاعیه‌ها » برگزاری پنجمین جشنواره دانشجویی ایده های نوآورانه آموزشی

بازدیدها: 1

به منظور تقویت حضور و مشارکت دانشجویان در تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی و با هدف نهادینه سازی فعالیتهای هدفمند، آگاهانه و روشمند در زمینه توسعه و تعالی آموزش علوم پزشکی، به یاری خداوند متعال پنجمین جشنواره دانشجویی ایده های نوآورانه آموزشی همزمان با بیست و چهارمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی و شانزدهمین جشنواره کشوری شهید مطهری در روزهای ۱۳ تا ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ در محل مرکز بین المللی همایش های رازی برگزار خواهد شد.

پایگاه اینترنتی بیست و چهارمین همایش به آدرس ichpe.org، از اول دیماه تا اول بهمن ماه ۱۴۰۱به مدت یکماه آماده بارگذاری ایده ها خواهد بود.

حیطه های شش گانه جشنواره ایده ها عبارتند از:

برنامه ریزی درسی

یاددهی و یادگیری

ارزشیابی آموزشی

مشاوره و حمایت دانشجویی

یادگیری الکترونیکی

مدیریت و رهبری آموزشی