برگزاری چهارمین جشنواره دانشجویی ایده های نوآورانه آموزشی

Home » اطلاعیه‌ها » برگزاری چهارمین جشنواره دانشجویی ایده های نوآورانه آموزشی

بازدیدها: 0

به منظور تقویت حضور و مشارکت دانشجویان در تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی و با هدف نهادینه سازی فعالیتهای هدفمند، آگاهانه و روشمند در زمینه توسعه و تعالی آموزش علوم پزشکی، به یاری خداوند متعال چهارمین جشنواره دانشجویی ایده های نوآورانه آموزشی همزمان با بیست و سومین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی و پانزدهمین جشنواره کشوری شهید مطهری در روزهای ٢٨ تا ٣٠ اردیبهشت ماه ١۴٠١ با همکاری دانشگاه علوم پزشکی ایران در محل مرکز بین المللی همایش های رازی برگزار خواهد شد.

پایگاه اینترنتی بیست و سومین همایش که آدرس آن متعاقبا اعلام خواهد شد، از اول دیماه تا اول بهمن ماه ١۴٠٠ به مدت یکماه آماده بارگذاری ایده ها خواهد بود.

حیطه های شش گانه جشنواره ایده ها عبارتند از:

  • برنامه ریزی درسی
  • یاددهی و یادگیری
  • ارزشیابی آموزشی
  • مشاوره و حمایت دانشجویی
  • یادگیری الکترونیکی
  • مدیریت و رهبری آموزشی