برگزاری کارگاه اخلاق در آموزش

بازدید : 1

Home » اخبار و رویدادها » برگزاری کارگاه اخلاق در آموزش

بازدیدها: 1

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی لارستان، کارگاه اخلاق در آموزش به همت مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی و با همکاری دبیرخانه طرح تحول در آموزش دانشکده به صورت کلان منطقه ای برگزار شد.

این کارگاه با حضور دکتر عباس زاده و دکتر برهانی از اساتید اخلاق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران، دکتر کشتکاران، مسئولین بسته های اخلاق حرفه ای دانشگاههای علوم پزشکی کلان منطقه ۵ و جمعی از اساتید دانشکده در روز پنج شنبه مورخ ۱۸ مهرماه در سالن کنفرانس دانشکده پرستاری برگزار شد.

در این کارگاه یک روزه شرکت کنندگان با  مفاهیم اخلاق در آموزش، روشهای آموزش اخلاق و چالشهای توسعه فضای اخلاقی در آموزش علوم پزشکی آشنا شدند و در این باره به بحث و تبادل نظر پرداختند.