برگزاری کارگاه اخلاق در آموزش

Home » اطلاعیه‌ها » برگزاری کارگاه اخلاق در آموزش

بازدیدها: 1

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی (EDC)دانشکده  برگزار می کند:

کارگاه اخلاق در آموزش

(ویژه اساتید هیئت علمی)

مدرسین: دکتر عباس عباس زاده و دکتر فریبا برهانی

زمان: پنج شنبه مورخ ۱۸/۰۷/۹۸ ساعت ۱۷-۸:۳۰

مکان: سالن کنفرانس دانشکده پرستاری حضرت زینب (س)