برگزاری کارگاه روشهای طراحی سؤال و ارزشیابی دانشجو

Home » اطلاعیه‌ها » برگزاری کارگاه روشهای طراحی سؤال و ارزشیابی دانشجو

بازدیدها: 0

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی (EDC)دانشکده  برگزار می کند:

کارگاه روشهای طراحی سؤال و ارزشیابی دانشجو

(ویژه اساتید هیئت علمی)

زمان: دوشنبه مورخ ۹۸/۰۴/۱۷ ساعت ۱۸-۸

سه شنبه مورخ ۹۸/۰۴/۱۸ ساعت ۱۲-۸

مکان: سالن کنفرانس دانشکده پرستاری حضرت زینب (س)