برگزاری کارگاه مجازی “دانش پژوهی آموزشی”

بازدید : 0

Home » اخبار و رویدادها » برگزاری کارگاه مجازی “دانش پژوهی آموزشی”

بازدیدها: 0

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی لارستان، کارگاه دانش پژوهی آموزشی به همت مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشکده به صورت مجازی برگزار شد.

این کارگاه با حضور دکتر جهانشیر، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، دکتر کشتکاران، اساتید هیئت علمی دانشکده و جمعی از اساتید دانشگاههای علوم پزشکی کشور در روز سه شنبه مورخ ۸ مهرماه به میزبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشکده برگزار شد.

در این کارگاه شرکت کنندگان با  مفاهیم دانش پژوهی، انواع دانش پژوهی، معیارهای ارزیابی دانش پژوهی و سامانه طرحهای نوآورانه آشنا شدند و در این باره به بحث و تبادل نظر پرداختند.