برگزاری کارگاه مجازی مباحث پیشرفته نرم افزار Articulate Story Line

بازدید : 0

Home » اخبار و رویدادها » برگزاری کارگاه مجازی مباحث پیشرفته نرم افزار Articulate Story Line

بازدیدها: 0

کارگاه مباحث پیشرفته نرم افزار آموزش مجازی Articulate Story Line ، به صورت مجازی برگزار شد.

به همت مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشکده، کارگاه مباحث پیشرفته نرم افزار Articulate Story Line جهت اساتید هیئت علمی به صورت مجازی برگزار شد. در این کارگاه یک روزه،  دکتر عیسی رضایی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مجازی تهران پس از توضیحاتی پیرامون مباحث کلی اصول تولید محتوای الکترونیکی، به تشریح مباحث پیشرفته در نرم افزار مذکور پرداخت و در انتها به سؤالات اساتید در این زمینه پاسخ داده شد.