تاریخ برگزاری آزمون، عناوین و موضوعات حیطه های سیزدهمین دوره المپیاد علمی مشخص شد.

بازدید : 0

Home » اخبار و رویدادها » تاریخ برگزاری آزمون، عناوین و موضوعات حیطه های سیزدهمین دوره المپیاد علمی مشخص شد.

بازدیدها: 0

بنا به اعلام کمیته فنی المپیاد علمی دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی، تاریخ برگزاری آزمون، عناوین و موضوعات حیطه های ۶ گانه سیزدهمین المپیاد علمی به شرح زیر مشخص گردید:

 

تاریخ برگزاری آزمون:

آزمون غربالگری : پنجشنبه  ۱۴۰۰/۰۳/۱۳در دانشگاه های منتخب مناطق آمایشی

آزمون مرحله دوم: شهریور ۱۴۰۰

 

حیطه های المپیاد علمی:

حیطه استدلال بالینی: دروس اصلی پزشکی (داخلی، کودکان، زنان و جراحی)

حیطه آموزش پزشکی: آموزش مجازی

حیطه تفکر علمی در علوم پایه: weight management obesity

حیطه کارآفرینی: تاب آوری کسب و کارهای دانش بنیان

حیطه مدیریت نظام سلامت: تقویت نظام PHC برای ارتقای پاسخگویی در شرایط اضطرار

حیطه مطالعات میان رشته ای علوم انسانی و سلامت: هوش مصنوعی