تاریخ برگزاری بیست و یکمین همایش آموزش علوم پزشکی تغییر یافت.

Home » اطلاعیه‌ها » تاریخ برگزاری بیست و یکمین همایش آموزش علوم پزشکی تغییر یافت.

بازدیدها: 0

با توجه به اعلام مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، به دلیل اپیدمی کرونا  و موافقت معاون آموزشی وزارت، تاریخ بیست و یکمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی، سیزدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری و دومین جشنواره دانشجویی ایده های نوآورانه آموزشی از ۲۷ فروردین ماه ۹۹ به تاریخ ۲۱ لغایت ۲۳ تیر ۹۹ تغییر یافته است.