تحصیل همزمان در دوره مجازی آموزش پزشکی جهت دانشجویان استعداد درخشان و برگزیدگان المپیاد علمی

Home » اطلاعیه‌ها » تحصیل همزمان در دوره مجازی آموزش پزشکی جهت دانشجویان استعداد درخشان و برگزیدگان المپیاد علمی

بازدیدها: 1

در خصوص فراخوان تحصیل همزمان دانشجویان استعداد درخشان و برگزیدگان المپیادهای علمی در رشته آموزش پزشکی مقطع کارشناسی ارشد مجازی، اصلاحیه شیوه نامه پذیرش به همراه پوستردر فایلهای زیر قابل دسترسی است.