تحصیل همزمان در دوره مجازی آموزش پزشکی جهت دانشجویان استعداد درخشان و برگزیدگان المپیاد علمی

Home » اطلاعیه‌ها » تحصیل همزمان در دوره مجازی آموزش پزشکی جهت دانشجویان استعداد درخشان و برگزیدگان المپیاد علمی

بازدیدها: 0

در خصوص فراخوان تحصیل همزمان دانشجویان استعداد درخشان و برگزیدگان المپیادهای علمی در رشته آموزش پزشکی مقطع کارشناسی ارشد مجازی، به استحضار می رساند متقاضیان می بایست حسب مورد، شرایط مربوط به آیین نامه استعداد درخشان و مصوبه شورای عالی برنامه ریزی در خصوص برگزیدگان المپیادهای علمی را کسب نموده باشند.