تمدید مهلت ثبت نام استفاده از سهمیه استعداد درخشان

بازدید : 0

Home » اطلاعیه‌ها » تمدید مهلت ثبت نام استفاده از سهمیه استعداد درخشان

بازدیدها: 0

به اطلاع دانشجویان استعداد درخشان می رساند،با توجه به عدم ثبت نام برخی از دانشجویان استعداد درخشان در کنکور ارشد ۱۴۰۲، مهلت ثبت نام استفاده از سهمیه استعداد درخشان برای بار سوم جهت مساعدت به متقاضیان در تاریخ  ۴٠٢/٠٢/٢٣در نظر گرفته شده است.