تمدید مهلت جشنواره دانشجویی اتا

Home » اطلاعیه‌ها » تمدید مهلت جشنواره دانشجویی اتا

بازدیدها: 4

مهلت ارسال آثار جهت جشنواره اتا «اشتراک گذاری تجربه های ارزشمند دانشجویان علوم پزشکی در تحقق پاسخگویی اجتماعی» تمدید شد.

آخرین مهلت ارسال تجربیات: ۳۱ تیر ۹۹

تاریخ برگزاری جشنواره: ۲۷ مهر ۹۹

محل برگزاری: دانشگاه علوم پزشکی ایران