حیطه های دوازدهمین دوره المپیاد علمی دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی به همراه موضوعات هر حیطه مشخص شد.

Home » اطلاعیه‌ها » حیطه های دوازدهمین دوره المپیاد علمی دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی به همراه موضوعات هر حیطه مشخص شد.

بازدیدها: 0

بنا بر گزارش روابط عمومی دوازدهمین المپیاد علمی دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی، حیطه های این دوره همانند دوره قبل است و موضوعات انتخاب شده در هر حیطه به شرح زیر می باشد:

استدلال بالینی: دروس اصلی پزشکی

آموزش پزشکی: نظام حمایت دانشجویی

تفکر علمی در علوم پایه: دیابت

کارآفرینی در بستر دانشگاههای هزاره سوم: بازارهای نوظهور خدمات سلامت

مدیریت نظام سلامت: مدیریت و برنامه ریزی منابع انسانی در نظام سلامت

مطالعات میان رشته ای علوم انسانی و سلامت: هوش مصنوعی