دومین وبینار آموزشی کشوری جهت دانشجویان برگزیده حیطه کارآفرینی المپیاد علمی برگزار خواهد شد.

Home » اطلاعیه‌ها » دومین وبینار آموزشی کشوری جهت دانشجویان برگزیده حیطه کارآفرینی المپیاد علمی برگزار خواهد شد.

بازدیدها: 0

دومین وبینار آموزشی کشوری برای دانشجویان برگزیده حیطه کارآفرینی در بستر دانشگاههای هزاره سوم دوازدهمین المپیاد علمی در روز سه شنبه مورخ ۹۹/۰۸/۰۶ از ساعت ۱۰ لغایت ۱۳ برگزار خواهد شد.