دومین کارگاه دوره مشترک توانمندسازی اساتید هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی جهرم و دانشکده های علوم پزشکی لارستان و گراش برگزار گردید.

بازدید : 0

Home » اخبار و رویدادها » دومین کارگاه دوره مشترک توانمندسازی اساتید هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی جهرم و دانشکده های علوم پزشکی لارستان و گراش برگزار گردید.

بازدیدها: 1

دومین کارگاه دوره مشترک توانمندسازی اساتید هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی جهرم و دانشکده های علوم پزشکی لارستان و  گراش با موضوع “ﺭﻭﺵ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺍﻧﮕﯿﺰﻩ ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻥ ، ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺍﺷﺘﯿﺎﻕ ﺍﺳﺎﺗﯿﺪ ﺩﺭﺍﻣﺮ ﺗﺪﺭﯾﺲ و ﻧﺤﻮﻩ ﺍﺭﺍئه ﺑﺎﺯﺧﻮﺭﺩ ﺑﻪ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻥ” با ارائه دکتر نجفی پور و دکتر مصلی نژاد از اساتید هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی جهرم به صورت وب کنفرانس برگزار گردید.