زمان گروه بندی دانشجویان پذیرفته شده المپیاد علمی در سامانه سنجش اعلام شد

Home » اطلاعیه‌ها » زمان گروه بندی دانشجویان پذیرفته شده المپیاد علمی در سامانه سنجش اعلام شد

بازدیدها: 0

باتوجه به شرایط خاص امسال کشور طبق تصمیمات متخذه در کمیته فنی المپیاد علمی جهت رفاه حال دانشجویان عزیز برگزیده مرحله اول و سرپرست محترم آن دانشگاه، زمان گروه بندی دانشجویان در سامانه سنجش به نشانی https://sanjeshp.ir/olampyadportal تاریخ ۵ لغایت ۷ آبان ماه ۹۹ و زمان بارگذاری پروژه ها به ۱۷ لغایت ۱۹ آبان ماه ۹۹ تغییر یافته است .