سمینار سراسری دانش پژوهی آموزشی به صورت مجازی برگزار گردید.

بازدید : 0

Home » اخبار و رویدادها » سمینار سراسری دانش پژوهی آموزشی به صورت مجازی برگزار گردید.

بازدیدها: 0

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی لارستان، این سمینار به همت مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی وزارت با همکاری دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور در روز دوشنبه مورخ ۲۵/۰۴/۹۸ از ساعت ۱۳-۹ برگزار گردید.

در این سمینار مجازی، اساتید هیئت علمی دانشکده علوم پزشکی لارستان در سالن جلسات دانشکده علوم پزشکی لارستان حضور یافتند و با مفاهیم دانش پژوهی آموزشی، نحوه ارزیابی این فعالیتها و راهکارهای تشویق به دانش پژوهی آموزشی آشنا گردیدند.

لازم به ذکر است اساتید سخنران این سمینار دکتر شهرام یزدانی، دکتر فخرالسادات میرحسینی و دکتر طاهره چنگیز بودند.