شرایط و ضوابط استعداد درخشان کارشناسی ارشد

بازدید : 0

Home » اخبار و رویدادها » شرایط و ضوابط استعداد درخشان کارشناسی ارشد

بازدیدها: 1

 • داوطلب واجد شرایط، ثبت نام استعداد درخشان را انجام داده و از هم اکنون نمرات و مدارک مورد نیاز خود را آماده و به موقع به دانشگاه ارائه نماید تا حق استفاده از این امتیاز را از دست ندهد. ضمناً داوطلب ملزم است در تمامی مراحل طی هر هفته سامانه مرکز سنجش آموزش پزشکی را جهت اطلاع از آخرین اطلاعیه ها رویت نماید.
 • فقط افراد معرفی و تایید شده توسط دانشگاه طی زمان مقرر در سامانه اینترنتی مرکز سنجش آموزش پزشکی، مورد بررسی و سنجش قرار خواهند گرفت.
 • متقاضیان واجد شرایط طی زمان اعلام شده پس از ثبت نام آزمون ودریافت کد رهگیری، از طریق سامانه مرکز سنجش آموزش پزشکی ثبت نام استعداد درخشان را انجام دهند. لازم است جهت ارائه مدارک و ثبت نام با آموزش دانشگاه هماهنگی نمایند.
 • متقاضیان واجد شرایط پس ازهر دو ثبت نام، براساس اطلاعیه های بعدی همزمان با سایرین اقدام به انتخاب رشته محل نمایند.

 

 • تذکر مهم: متقاضیان واجد شرایط استفاده از سهمیه استعداد درخشان بدون آزمون، در صورت عدم تکمیل فرم مخصوص انتخاب رشته محل استعداد درخشان بدون آزمون، این فرصت را از دست خواهند داد. متقاضیان با آزمون فقط همان فرم داوطلبان عادی را می بایست تکمیل نمایند.
 • دانشگاه براساس آیین نامه و اطلاعات مورد نظر پس از فعال شدن سامانه نسبت به تایید، تصحیح و ورود اطلاعات متقاضیان اقدام کند. هرگونه معرفی بعد از تاریخ مذکور و یا به روشی خارج از سامانه، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 • اطلاعات مورد نیاز که می بایست ازداوطلب کسب شود، عبارتست از: تاریخ فراغت از تحصیل، کد ورودی دوره کارشناسی (توسط سازمان سنجش به هنگام معرفی در دوره کارشناسی اعلام شده است) ، دانشکده، معدل ۷ ترم برای کارشناسی پیوسته ( ۳ ترم برای ناپیوسته، معدل فراغت از تحصیل تا تاریخ ۱۴۰۲/۲/۳۱، ورودی(مهر، بهمن)، دوره (روزانه، شبانه)، رتبه بین هم ورودیها، امتیاز (برای بدون آزمون)، رشته (برای بدون آزمون) .
 • پس از پایان درج اطلاعات، ثبت و ارسال آن الزامی است در غیر این صورت مسئولیت عدم دریافت اطلاعات به عهده این مرکز نخواهد بود. با عنایت به اینکه واجدین شرایط فقط یکبار می توانند از این تسهیلات استفاده نمایند، خواهشمند است به منظور جلوگیری از تضییع حق داوطلب دقت لازم در ثبت و ارسال اطلاعات بعمل آید.
 • معرفی دانشگاه به منزله تایید مدارک داوطلب و احراز شرایط لازم بوده و مسئولیت صحت اطلاعات اعلام شده به عهده دانشگاه می باشد. در صورت وجود هر گونه مغایرت یا عدم صحت اطلاعات اعلام شده، دانشگاه پاسخگو خواهد بود. خواهشمند است دستور فرمائید بعد از دریافت درخواست امضاء شده داوطلب، کاربر دانشگاه در ورود اطلاعات، دقت لازم به عمل آید.
 • کلیه اطلاعات فردی و آموزشی هر داوطلب در دو نسخه تهیه و توسط داوطلب با درج تاریخ امضا شده و به مهر دانشگاه ممهورگردد. یک نسخه در اختیار داوطلب قرار داده شده و نسخه دیگر بهمراه کلیه مدارک و مستندات مربوطه از داوطلبان اخذ و در دانشگاه نگهداری شود. تا در مواقع لزوم بخصوص (دریافت شکایت از دیوان عدالت اداری) ارائه درخواست کتبی و امضا شده داوطلب توسط دانشگاه بسیار موثر بوده است.
 • ظرفیت نهایی در دفترچه انتخاب رشته محل (طبق جدول زمانبندی)، از طریق سایت مرکز سنجش http://sanjeshp.ir قابل دسترسی خواهد بود. داوطلبان (با آزمون و بدون آزمون) برحسب علاقه و شرایط فردی همزمان با سایر داوطلبان براساس جدول زمانبندی اعلام شده در سامانه مرکز سنجش آموزش پزشکی، اقدام به انتخاب رشته محل خود نمایند.
 • معرفی دانشجوی پژوهشگر و همچنین مالکان ابداع یا اختراع پس از دریافت تائیدیه معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت متبوع، توسط دانشگاه صورت پذیرد.
 • کلیه متقاضیان با کد رهگیری مندرج در فرم ثبت نام، در هر مرحله قادر به پیگیری و مشاهده اطلاعات خود خواهند بود.
 • متقاضی استعداد درخشان با انتخاب رشته محلهای دانشگاههای شهریه پرداز که پذیرش آنها منوط به پرداخت هزینه است، درصورت پذیرش همانند سایرین ملزم به پرداخت هزینه های مربوطه خواهد بود .
 • بر اساس مصوبات شورایعالی برنامه ریزی علوم پزشکی، برای کلیه داوطلبان رشته تکنولوژی گردش خون دارا بودن حداقل ٢سال سابقه کار بالینی با مدرک کارشناسی (بر اساس جدول شماره ١) در بخشهای بیمارستانی جهت پذیرش مقطع کارشناسی ارشد ضروری می باشد. لذا دانشگاه از وارد نمودن اسامی غیر واجد شرایط خودداری نماید.

تذکر مهم:

 الف- واجدین شرایط حداقل تا تاریخ ۱۴۰۲/۶/۳۱ می بایست ٢ سال سابقه کار بالینی داشته باشند.

ب- برای دانش آموختگان تاریخ ۱۴۰۰/۷/۱ و بعد از آن، حق استفاده از شرایط آئین نامه مذکور بعد از سپری نمودن دوره دو ساله براساس ضوابط آزمون همان سال شرکت در آزمون، محفوظ می باشد. عدم رعایت این امر سبب حذف خواهد شد.

 • تغییر سهمیه استعداد درخشان از بدون آزمون به با آزمون و بالعکس و یا استفاده از هر دو یا لغو استفاده از هر دو یا یکی، پس از معرفی دانشگاه در زمان تعیین شده و اتمام مهلت معرفی توسط دانشگاه، امکانپذیر نمی باشد.
 • بر اساس اعلام مراجع ذیربط، رشته محلهایی که ظرفیت پذیرش آنها ۳ نفر و بیشتر می باشد، مشمول ١٠ % سهمیه اضافه بر ظرفیت پذیرش استعداد درخشان با آزمون و بدون آزمون می باشند.
 • بر اساس بند ۲-۱- ماده ٢ و تبصره ٢-ط ماده ۳ آیین نامه فوق، میانگین معدل ۷ نیمسال برای دوره کارشناسی پیوسته با لزوم گذراندن ١١۵ واحد درسی و ۳ نیمسال برای کارشناسی ناپیوسته با لزوم گذراندن ۵٠ واحد درسی مبنای محاسبه می باشد. لذا با توجه به عدم محاسبه و اعمال معدل نیمسال آخر برای استفاده از این سهمیه، و مشخص شدن نمرات و میانگین معدل تا پایان بهمن ماه سال ١۴٠١ ، در سامانه اطلاعات دقیق برای کلیه متقاضیان سهمیه استعداد درخشان بارگذاری شود.
 • حداکثر زمان فراغت از تحصیل این متقاضیان، همانند داوطلبان عادی تا ۱۴۰۲/۶/۳۱ و فارغ التحصیلان تاریخ ۱۴۰۲/۷/۱ و بعد از آن، با رعایت کلیه ضوابط برای آزمون سال ١۴٠۳ مجاز به استفاده از این سهمیه خواهند بود.
 • با توجه به حذف شرط ارائه ٢ سال سابقه کار بالینی با مدرک کارشناسی برای ۴ رشته مجموعه پرستاری، واجدین شرایط این ۴رشته در صورت احراز سایر شرایط بدون ارائه سابقه کار، از تسهیلات مذکور می توانند استفاده نمایند. البته دانش آموختگان سال ١۳۹٨ به بعد که واجد شرایط آیین نامه مذکور بوده و به دلیل لزوم کسب سابقه تاکنون از این تسهیلات استفاده ننمودهاند، بدون نیاز به سابقه مورد نظر حسب شرایط برای یکبار از سهمیه بدون آزمون فقط برای سال ١۴٠٢ و یک بار سهمیه با آزمون در یکی از آزمونهای سال ١۴٠٢ و ١۴٠۳ استفاده نمایند. رعایت سایر شرایط آیین نامه و شرایط آزمون به قوت خود باقی است.

بسیار مهم: با توجه به اینکه رشته کارشناسی فوریتهای پزشکی از سال جاری به رشته های مجاز هم نام افزوده شده، لذا شرط استفاده از سهمیه بدون آزمون برای این دانش آموختگان از آزمون سال ۱۴۰۲ و بعد از آن قابل اجراست.

 • پس از قبولی و اعلام اسامی پذیرفته شدگان، طبق مصوبات شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی هرگونه انتقال، تغییر رشته و یا جابجایی در مقاطع تحصیلات تکمیلی ممنوع میباشد. لذا پس از پذیرش، به هیچ عنوان رشته محل پذیرفته شده اعم از رشته، محل، رایگان، شهریه پرداز تغییر نخواهد یافت. بنابراین به متقاضیان توصیه شود دقت لازم را در انتخاب داشته باشند.

ب: مخصوص متقاضیان با آزمون:

 • فقط دانش آموختگان از تاریخ ۱۴۰۰/۷/۱ لغایت ۱۴۰۲/۶/۳۱
 • در فرم ورود اطلاعات متقاضیان با آزمون، نیاز به درج رشته امتحانی داوطلب توسط دانشگاه نمی باشد.
 • معرفی داوطلب توسط دانشگاه و شرکت در جلسه آزمون، به منزله استفاده از این سهمیه می باشد. (طبق بند ۱۳-۶ دفترچه راهنمای ثبت نام).
 • تذکر: اگر داوطلب ثبت نام استعداد درخشان را انجام داده و در جلسه آزمون نیز شرکت نموده باشد ولی توسط دانشگاه معرفی و تایید نشود، سهمیه با آزمون برای او اعمال نخواهد شد.

ج: مخصوص متقاضیان بدون آزمون:

 • فقط دانش آموختگان از تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱ لغایت ۱۴۰۲/۶/۳۱
 • طبق آیین نامه مورد اشاره، دانشگاه باید رتبه اول فارغ التحصیل با ورودی مشترک در مقطع کارشناسی که شرایط آیین نامه را احراز نموده براساس شرایط مربوطه، به مرکزسنجش آموزش پزشکی وزارت متبوع معرفی نماید. رتبه های اول شامل هریک از ورودیهای مهر-بهمن-روزانه-شبانه- پیوسته-ناپیوسته و دانشکده های اقماری آن دانشگاه می باشد. لذا باتوجه به تصریح آیین نامه، دانشگاه های با دانشکده های متعدد، ملزم به معرفی رتبه های اول در ورودیهای مختلف و کد ورودی متفاوت می باشند.
 • ***طبق آئین نامه فقط نفر اول واجد شرایط بدون آزمون محسوب میشود بنابراین از معرفی نفرات بعدی و یا مکاتبه در این خصوص، جداً خودداری شود.
 • سهمیه استعداد درخشان دانشجوی رتبه اول بدون آزمون ١٠ % ، برای رشته های همنام مطابق جدول شماره ۷ دفترچه راهنمای ثبت نام اعمال میشود. دانش آموختگان رتبه اول رشته های فاقد رشته همنام در مقطع کارشناسی ارشد ، فقط مجاز به استفاده از شرایط استعداد درخشان با آزمون ١٠ % طبق جدول شماره ١ مدارک تحصیلی مورد پذیرش هستند.
 • در دانشگاههای پذیرنده مقطع کارشناسی ارشد که دارای دانشجویان رتبه اول مقطع کارشناسی در ورودیهای مختلف و کد ورودی، متفاوت هستند، به دلیل محدودیت ظرفیت طبق بند ۱۳-۱۵- دفترچه راهنمای ثبت نام فرد دارای امتیاز بالاتر از بین کلیه دانشجویان رتبه اول حائز شرایط، پذیرفته خواهد شد. در سایر دانشگاههای پذیرنده که فاقد دانشجوی رتبه اول کارشناسی هستند، از بین دانشجویان رتبه اول سایر دانشگاهها، فرد دارای امتیاز بالاتر بر اساس ظرفیت پذیرفته خواهد شد.
 • در فرم ورود اطلاعات متقاضیان بدون آزمون، ١ یا ٢ رشته به رنگ قرمز همان رشته امتحانی مندرج در فرم ثبت نام می باشد. و رشته انتخابی سهمیه استعداد درخشان بدون آزمون نیز جدا درج شده است و نیاز به تکمیل توسط دانشگاه ندارد.
 • داوطلب استعداد درخشانی که یک مجموعه را انتخاب نموده، در صورت احراز سایرشرایط رشته های آن زیر مجموعه، می تواند آن رشته ها را به هنگام انتخاب رشته محل انتخاب کند.
 • رتبه های اول فارغ التحصیل با ورودی مشترک براساس جدول تخصیص امتیاز (قبلاً توسط امور نخبگان به کلیه دانشگاهها ارسال شده است)، امتیازبندی و اولویت بندی شود.
 • متقاضیان واجد شرایط، در صورت تمایل می توانند با شرایط عادی در آزمون هم شرکت کنند، لزومی ندارد رشته یا مجموعه امتحانی آزمون در شرایط عادی با رشته یا مجموعه انتخابی مورد استفاده از آیین نامه استعداد درخشان، یکسان باشد.
 • این افراد در زمان انتخاب رشته محل، می بایست هم انتخاب رشته محل مخصوص بدون آزمون را انجام دهند و هم در صورتی که مجاز به انتخاب رشته محل در حالت عادی شوند، انتخاب حالت عادی را نیز انجام دهند.
 • متقاضیان شرکت کننده در آزمون و مجاز به انتخاب رشته محل شده، در صورت انتخاب رشته محل وکسب نمره قبولی و پذیرش در دو حالت عادی و استعداد درخشان، متعاقباً به هنگام ثبت نام در دانشگاه محل پذیرش می بایست از یکی از دو مورد انصراف خود را اعلام نمایند.