شرط داشتن ٢ سال سابقه کار بالینی با مدرک کارشناسی برای رشته های مجموعه پرستاری حذف شد.

Home » اطلاعیه‌ها » شرط داشتن ٢ سال سابقه کار بالینی با مدرک کارشناسی برای رشته های مجموعه پرستاری حذف شد.

بازدیدها: 2

بر اساس مصوبه هشتاد و چهارمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی در خصوص لغو شرط”داشتن ۲ سال سابقه کار بالینی با مدرک کارشناسی برای رشته های مجموعه پرستاری”، دانش آموختگان سال ۱۳۹۸ به بعد که واجد شرایط آیین نامه تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان استعداد درخشان به مقاطع بالاتر تحصیلی می باشند و تا کنون از این آیین نامه استفاده ننموده اند؛ می توانند بدون نیاز به سابقه مذکور، حسب شرایط برای یکبار از سهمیه بدون آزمون و با آزمون بهره مند شوند. بدیهی است که واجدین شرایط مطابق آیین نامه مجاز به استفاده از سهمیه بدون آزمون فقط برای سال ۱۴۰۲ و سهمیه با آزمون در یکی از آزمون های سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ خواهد بود. همچنین رعایت سایر شرایط آیین نامه و نیز آزمون رشته مربوطه به قوت خود باقی است و برای شرایط خاص دانشجویان به صورت موردی تصمیم گیری خواهد شد.

لازم به ذکر است حسب اعلام مرکز سنجش آموزش پزشکی در رشته تکنولوژی گردش خون هنوز شرط نیاز به دو سال سابقه کار بالینی برقرار می باشد و در صورت حذف این شرط برای رشته تکنولوژی گردش خون نیز مراتب اعلام خواهد شد.