طراحی فرآیند با نرم افزار Visio

Home » اطلاعیه‌ها » طراحی فرآیند با نرم افزار Visio

بازدیدها: 2

با توجه به در پیش رو بودن ارزشیابی پرسنلی و نظر به اهمیت دقیق رسم فرایند جهت بهره مندی از امتیاز آن در فرم ارزشیابی و لزوم رسم آن از طریق  نرم افزارMicrosoft Visio  ، لذا از همکاران ستادی علاقه مند دعوت می گردد جهت کسب آموزش لازم به صورت کتبی یا حضوری اسامی خود را به منظور برگزاری دوره حداکثر تا پایان فروردین ماه سال جاری به مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری واقع در طبقه دوم واحد  ۲۰۱ اعلام فرمایند.