فراخوان برگزاری شانزدهمین جشنواره کشوری شهید مطهری

Home » اطلاعیه‌ها » فراخوان برگزاری شانزدهمین جشنواره کشوری شهید مطهری

بازدیدها: 1

شانزدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری همزمان با بیست و چهارمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی و پنجمین جشنواره دانشجویی ایده های نوآورانه آموزشی در تاریخ ۱۳ تا ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ برگزار خواهد شد. لذا از افراد علاقه مند به ارائه فرآیند در این جشنواره خواهشمند است فرآیند خود را جهت ارزیابی در جشنواره دانشگاهی حداکثرتا تاریخ ۱۰ آذر ماه به ایمیل edc.lar@yahoo.com ارسال نمایند.

 هر یک از حیطه های شش گانه جشنواره شامل موارد زیر است:

تدوین و بازنگری برنامه های آموزشی

– یاددهی و یادگیری

– ارزشیابی آموزشی (دانشجو، هیأت علمی و برنامه)
 
– مدیریت و رهبری آموزشی
 
– یادگیری الکترونیکی
 
– طراحی و تولید محصولات آموزشی