فراخوان ثبت نام کارشناسی ارشد مجازی رشته آموزش پزشکی

Home » اطلاعیه‌ها » فراخوان ثبت نام کارشناسی ارشد مجازی رشته آموزش پزشکی

بازدیدها: 1

گروه آموزش پزشکی مدیریت مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در نیمسال تحصیلی   ١۴٠٢ – ١۴٠١ از میان اعضای هیات علمی و  دانشجویان استعداد درخشان داوطلب، در مقطع کارشناسی ارشد مجازی رشته آموزش پزشکی، دانشجو می پذیرد. داوطلبان محترم علاقمند می توانند جهت اطلاع از شرایط ثبت نام و ثبت نام، از طریق لینک زیر اقدام نمایند.