فراخوان ثبت نام کمیته دانشجویی توسعه آموزش

Home » اطلاعیه‌ها » فراخوان ثبت نام کمیته دانشجویی توسعه آموزش

بازدیدها: 0

از دانشجویان علاقمند، فعال و مستعد دانشکده در کلیه رشته‌ها دعوت به عمل می آید با مطالعه و آگاهی از اساسنامه کمیته دانشجویی توسعه آموزش جهت ثبت نام و عضویت اقدام نمایند.

از بین ثبت نام کنندگان افرادی که حائز شرایط بوده و سابقه همکاری در فعالیتهای دانشجویی را داشته باشند انتخاب و جذب کمیته شده و ابلاغ مربوطه صادر خواهد شد.