قابل توجه دانشجویان استعداد درخشان شرکت کننده در آزمون کارشناسی ارشد:

Home » اطلاعیه‌ها » قابل توجه دانشجویان استعداد درخشان شرکت کننده در آزمون کارشناسی ارشد:

بازدیدها: 1

در رابطه با عدم دسترسی همزمان واجدین شرایط استفاده از سهمیه استعداد درخشان بدون آزمون به دو فرم ثبت نام با آزمون و بدون آزمون، به استحضار می رساند می بایست ابتدا یکی را تکمیل نموده و ثبت نهایی نمایید سپس فرم بعدی را انجام دهید.