قابل توجه فعالان در زمینه ادبی

Home » اطلاعیه‌ها » قابل توجه فعالان در زمینه ادبی

بازدیدها: 1

بنیاد ملی نخبگان بر اساس آئین نامه شناسایی و پشتیبانی از برگزیدگان ادبی کشور و با هدف ارتقاء فعالیتهای نخبگان در حوزه زبان و ادبیات فارسی و تجلیل از بزرگان ادب فارسی، فرآیند شناسایی آحاد اجتماعات ادبی را در دو رده “مستعد برتر ادبی” و “سرآمد ادبی” در سال جاری آغاز نموده است. افراد علاقه مند می توانند بر اساس آئین نامه پیوست شده درفرآیند ارزیابی مذکور شرکت نمایند.