منابع حیطه های مختلف دوازدهمین المپیاد علمی دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی اعلام شد.

Home » اطلاعیه‌ها » منابع حیطه های مختلف دوازدهمین المپیاد علمی دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی اعلام شد.

بازدیدها: 0

بنا بر گزارش روابط عمومی دوازدهمین دوره المپیاد علمی دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی،  منابع حیطه های مختلف مشخص شد. جهت اطلاع از منابع مذکور درهر حیطه به سایت مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشکده<قسمت المپیاد علمی<بخش منابع مراجعه نمائید.

شایان ذکر است در حیطه های استدلال بالینی و تفکر علمی در علوم پایه، طبق روال سال‌های قبل منبع خاصی معرفی نمی‌شود .

در حیطه استدلال بالینی رفرنس های معمول دوره پزشکی عمومی قابل استفاده می‌باشد ولی این به معنای آن نیست که سئوالات دقیقاً از متن کتب رفرنس طرح می شود.

 همچنین دانشجویان عزیز در صورتی که می خواهند با مفاهیم استدلال بالینی و و آزمونهای آن آشنا شوند می توانند به کتاب استدلال بالینی نوشته دکتر علیرضا منجمی مراجعه نمایند.