مهلت ارسال خلاصه مقالات جهت برای بیست و چهارمین همایش آموزش پزشکی تمدید شد.

Home » اطلاعیه‌ها » مهلت ارسال خلاصه مقالات جهت برای بیست و چهارمین همایش آموزش پزشکی تمدید شد.

بازدیدها: 1

با توجه به درخواست های مکرر متقاضیان ارسال خلاصه مقالات برای بیست و چهارمین همایش کشوری آموزش

 علوم پزشکی که در روزهای ۱۳ تا ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ برگزار می شود، بدین وسیله به اطلاع می رساند مهلت

ارسال خلاصه مقالات تا ساعت ١٢ شب ٣٠ دی ماه ١۴٠١ تمدید شد.