مهلت ارسال خلاصه مقالات و ایده های نوآورانه دانشجویی همایش آموزش پزشکی تمدید شد.

Home » اطلاعیه‌ها » مهلت ارسال خلاصه مقالات و ایده های نوآورانه دانشجویی همایش آموزش پزشکی تمدید شد.

بازدیدها: 0

با توجه به درخواست های مکرر متقاضیان ارسال خلاصه مقالات و ایده های نوآورانه دانشجویی برای بیست و
سومین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی اردیبهشت ۱۴۰۱ ، بدینوسیله به اطلاع می رساند مهلت ارسال
خلاصه مقالات و ایده های نوآورانه دانشجویی تا ١٠ بهمن ١۴٠٠ تمدید شد.