مهلت ارسال فرآیندهای آموزشی جهت جشنواره شهید مطهری

Home » اطلاعیه‌ها » مهلت ارسال فرآیندهای آموزشی جهت جشنواره شهید مطهری

بازدیدها: 8

در خصوص پانزدهمین جشنواره کشوری شهید مطهری که به یاری خداوند متعال همزمان با بیست وسومین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی وچهارمین جشنواره دانشجویی ایده های نوآورانه آموزشی در اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ برگزار خواهد شد، به استحضار می رساند با توجه به اعلام زمان بارگذاری فرآیندهای برتر دانشگاهی، مهلت دریافت فرآیندهای مذکور در دانشکده حداکثر تا اول دیماه می باشد.

شایان ذکر است مهلت تعیین شده تمدید نخواهد شد.

 فایلهای آئین نامه، شیوه نامه این جشنواره، راهنمای حیطه ها، فرم ارسال خلاصه فرآیند و جدول شماره ۶ در لینکهای زیر در دسترس می باشد.