مهلت ثبت آثار در جشنواره اشتراک¬گذاری تجربه¬های ارزشمند (اتا) تمدید شد.

Home » اطلاعیه‌ها » مهلت ثبت آثار در جشنواره اشتراک¬گذاری تجربه¬های ارزشمند (اتا) تمدید شد.

بازدیدها: 0

بدین وسیله به اطلاع می رساند دانشجویان می توانند فعالیتهای خود را در زمینه هر یک از محورهای جشنواره تا تاریخ ۳۰ فروردین ۹۹ در قالب CD به دفتر EDC تحویل نمایند.

لازم به ذکر است شیوه نامه ثبت آثار در جشنواره اشتراک­ گذاری تجربه­ های ارزشمند (اتا) در فایل زیر در دسترس می باشد.