مهلت ارسال فرایند جهت شانزدهمین جشنواره کشوری شهید مطهری و خلاصه مقالات بیست و چهارمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی تمدید شد.

Home » اطلاعیه‌ها » مهلت ارسال فرایند جهت شانزدهمین جشنواره کشوری شهید مطهری و خلاصه مقالات بیست و چهارمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی تمدید شد.

بازدیدها: 0

به دلیل اختلال در شبکه اینترنت کشوری و قطع آن به دلیل برگزاری آزمون کنکور سراسری، مهلت ارسال فرایندهای برتر شانزدهمین جشنواره کشوری شهید مطهری و همچنین خلاصه مقالات بیست و چهارمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی، به مدت ۳ روز تا پایان وقت روز دوشنبه ۳ بهمن تمدید شد.